BANER
Mamry Giżycko

Nowe wytyczne i zalecenia dotyczące organizacji meczów w okresie trwania epidemii COVID-19

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, publikujemy zaktualizowane wytyczne i zalecenia dotyczące organizacji meczów w okresie trwania epidemii COVID-19.

Najważniejsze zmiany:
– zwiększenie liczby widzów z 25% pojemności stadionu do 50%
– zmniejszenie dystansu społecznego z 2 m do 1,5 m
– zaleca się, aby kluby nie organizowały wyjazdów zorganizowanych (autoryzowanych) grup kibiców na mecze wyjazdowe; klub gospodarza nie ma obowiązku wpuszczenia na stadion takiej grupy kibiców
– gospodarz w dalszym ciągu podczas meczu musi zapewnić nosze, ale bez noszowych; w razie potrzeby zniesienia zawodnika na noszach, nosze obsługują pozostałe osoby znajdujące się na polu gry lub ławkach rezerwowych
– obserwator powinien unikać wchodzenia do szatni sędziowskiej, a pomeczowe omówienie zawodów należy przeprowadzić na świeżym powietrzu lub w formie telekonferencji
– w razie podejrzenia infekcji wśród osób związanych z klubem, klub zobowiązany jest do niezwłocznej izolacji takich osób oraz poinformowania WMZPN o zaistniałej sytuacji
– sędziowie, obserwatorzy i delegaci meczowi w razie podejrzenia u siebie infekcji również zobowiązani są do niezwłocznej izolacji oraz poinformowania WMZPN o zaistniałej sytuacji.