BANER
Mamry Giżycko

Stary a Nowy Prezes

Fot Bogusław Zawadzki

Dzisiaj, 11 sierpnia  2020 roku, na obiekcie MOSiR Giżycko odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Giżyckiego Klubu Sportowego „MAMRY”.

Członkowie Zarządu Klubu  na  walnym spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym przyjęli sprawozdanie Zarządu, udzielono absolutorium dla Zarządu oraz wybrano nowy  Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz  delegatów na walne zebranie do WMZPN.  W spotkaniu udział wzięło 30 członków klubu, w tym członkowie Zarządu oraz Burmistrz Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Na przewodniczącego zebrania wybrano Marka Grochowskiego a na protokolanta  Marka Sześciło.

Po przyjęciu porządku obrad oraz wybraniu komisji mandatowej i komisji uchwał i wniosków głos zabrał Prezes Janusz Sygnowski, który przedstawił sprawozdanie finansowe z działalności Giżyckiego Klubu Sportowego „MAMRY” za 2019 rok.

Obecni na spotkaniu przyjęli sprawozdania finansowe zarządu, komisji rewizyjnej oraz udzieli absolutorium Zarządowi Klubu.

Po wystąpieniu Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odbyły się wybory nowego zarządu , komisji rewizyjnej i delegatów na Walne Zebranie Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

Skład Zarządu na najbliższe cztery lata:

Prezes – Janusz Sygnowski

I Wiceprezes – Marcin Panaś

II Wiceprezes – Piotr Pruski

Skarbnik – Marek Grochowski

Członek – Marek Sześciło

Komisja Rewizyjna :

Przewodniczący -Jerzy Półtorak

Zastępca Przewodniczącego – Czesław Warakomski

Członek – Karol Murawski

Delegacji na Walne Zebranie Warmińsko Mazurskiego Związku Piłki Nożnej:

Janusz Sygnowski

Marek Grochowski

Życzymy powodzenia dla Zarządu i Klubu.

M.G.

Zdjęcie wykonał Bogusław Zawadzki.

PS : Nowy Zarząd zaprasza wszystkich Kibiców na mecz IV kolejki IV ligi w najbliższą sobotę godz. 16.00 pomiędzy GKS MAMRY a GKS PISA Barczewo.