BANER
Mamry Giżycko

Gramy bez kibiców

Od 17 października w całym kraju wprowadzamy nowe narzędzia do walki z koronawirusem, które będą dotyczyć także organizacji zawodów sportowych.

Na stadionie / terenie obiektu, na którym rozgrywany jest mecz, mogą przebywać jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów.  Są to w szczególności:
• zawodnicy i sztaby trenerskie (wpisani do protokołu meczowego) oraz maksymalnie 10 innych przedstawicieli klubu gospodarza
• zawodnicy i sztaby trenerskie (wpisani do protokołu meczowego) oraz maksymalnie 5 innych przedstawicieli klubu gości*
• wyznaczeni na dany mecz sędziowie, obserwatorzy i delegaci meczowi,
• przedstawiciele mediów, w tym kamerzyści i fotoreporterzy (maksymalnie 10 osób, w tym minimum 2 miejsca dla klubu gości*)
• służby medyczne, policja, straż pożarna,
• osoby pełniące funkcję członków służby informacyjnej i porządkowej (stewardzi),
• pracownicy i przedstawiciele właściciela/zarządcy stadionu/boiska.

Przedstawiciele mediów mają obowiązek :
•  zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu 1,5 m od innych osób w trakcie całego pobytu na stadionie / terenie zawodów,
• na pomeczowej konferencji prasowej (tam, gdzie są organizowane) obecni są tylko trenerzy oraz po jednym przedstawicielu mediów klubowych obu drużyn, pozostali przedstawiciele mediów nie mogą uczestniczyć w konferencji (materiał z konferencji mogą uzyskać od mediów klubowych).

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:

http://wmzpn.pl/?p=17784

M.G.