BANER
Mamry Giżycko

POWSTAŁA KLASA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W GIŻYCKU

Dziś została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Giżyckim reprezentowanym przez p. Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego – Starostę Giżyckiego oraz p. Mateusza Sierońskiego -Wicestarostę a Giżyckim Klubem Sportowym Mamry oraz Młodzieżowym Towarzystwem Sportowym o współpracy związanej z utworzeniem klasy Mistrzostwa Sportowego w II LO w Giżycku.
GKS Mamry reprezentował p. Janusz Sygnowski – Prezes Klubu. Piłkarki ręczne i piłkarze, będą trenować pod okiem licencjonowanych trenerów kilkanaście godzin tygodniowo w ramach zajęć wychowania fizycznego  a klasa będzie liczyć 30 uczniów. Szkolenie będzie oparte o program szkolenia sportowego dla piłki nożnej i piłki ręcznej opracowany przez PZPN i ZPRP. Tworzona klasa będzie miała profil biologiczno-chemiczny.
M.G.