BANER
Mamry Giżycko

Nagrody Burmistrza Giżycka dla sportowców, trenerów i działaczy.

Nagrody za osiągnięcia sportowe w 2020 roku przyznał Burmistrz Miasta Giżycko Wojciech Iwaszkiewicz. Wyróżnienia są przyznawane  z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, klubów i stowarzyszeń sportowych  oraz szkół. Nagrody są dla zawodników sportów indywidualnych i drużynowych, wyróżniających się wysokimi wynikami oraz ich trenerów, a także działaczy na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

    Klub GKS Mamry został wyróżniony siedmioma nagrodami, w tym : 1 dla działacza sportowego – Janusza Sygnowskiego, 3 dla trenerów: Przemysława Łapińskiego, Marka Radzewicza i Kamila Kamińskiego oraz  3 dla zawodników : Adriana Kucharskiego, Karola Murawskiego i Rafała Dardy. Nagrody dla zawodników i trenerów zostały przyznane za osiągnięcia na szczeblu regionalnym i ponadregionalnym.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy.