W piątek (16 czerwca) w sali konferencyjnej portu „Ekomarina” odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Członków GKS Mamry Giżycko. Spotkanie poświęcone będzie odwołaniu dwóch członków Komisji Rewizyjnej i powołaniu nowego składu organu kontrolnego „GieKSy”. Wniosek w tej sprawie został zgłoszony i przyjęty przez członków Klubu podczas majowego Walnego Zebrania Sprawozdawczego za rok 2022. Początek piątkowego spotkania o godz. 17.00, drugi termin – godz. 17.30.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.

2. Odczytanie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania.

3. Głosowanie nad przyjęciem porządku zebrania.

4. Wybór komisji mandatowo – skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia ważności zebrania i wydanie kart mandatowych.

6. Podjęcie uchwały o sposobie głosowania (tajnego lub jawnego) podczas zebrania.

7. Głosowanie nad odwołaniem pozostałych członków Komisji Rewizyjnej (dwóch), każdego w oddzielnym głosowaniu i podanie wyników głosowania.

8. Podjęcie decyzji o ilości osób w składzie Komisji Rewizyjnej.

9. Przystąpienie do zgłaszania kandydatów do Komisji Rewizyjnej zgodnie z wcześniejszym głosowaniem.

10. Głosowanie nad wyborem członków Komisji Rewizyjnej.

11. Ogłoszenie wyników wyborów przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną.

12. Ukonstytuowanie się członków Komisji Rewizyjnej i podanie wyników Nadzwyczajnemu Zebraniu Wyborczemu Członków Klubu GKS Mamry Giżycko.

13. Zamknięcie zebrania.

Poprzedni artykułSIEDEMNASTEGO O SIEDEMNASTEJ
Następny artykułREWIZYJNA PO NOWEMU