Strona główna INFORMACJE ZARZĄDU

INFORMACJE ZARZĄDU

ROK 2023 (SEZON 2022/2023)

1. Zarząd Mamr przypomina członkom Klubu o uregulowaniu składki członkowskiej. Termin opłacenia składki upływa 31 marca każdego roku, ale w związku z marcową zmianą władz klubowych w tym roku wydłużono go do 30 kwietnia. Wysokość składki pozostaje niezmienna: 40 zł / rok.
2. Decyzją kierownictwa Klubu wstęp na wszystkie „domowe” mecze seniorów Mamr w rundzie wiosennej sezonu 2022/2023 jest bezpłatny.
3. Zgodnie ze Statutem Klubu Zarząd Mamr ustalił termin Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków Klubu. Odbędzie się ono 29 maja 2023 roku o godz. 17.00 (drugi termin – godz. 17.30) w Miejskiej Bazie Sportów Wodnych przy ul. Dąbrowskiego 14.
4. Podczas Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków GKS Mamry, które odbyło się 29 maja w MBSW, przyjęto sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2022. Na wniosek jednego z zebranych Zarząd Klubu został zobowiązany do zwołania kolejnego Walnego Zebrania. Głównym tematem spotkania członków Mamr będzie odwołanie Komisji Rewizyjnej.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Członków GKS Mamry odbędzie się 16 czerwca o godz. 17.00 (drugi termin: 17.30) – zdecydował Zarząd Klubu. Tym razem miejscem spotkania będzie sala konferencyjna portu „Ekomarina”.
6. Miłosz Kołodziejczyk nie jest już asystentem trenera drużyny seniorów. Uchwałę o jego odwołaniu Zarząd Klubu podjął podczas posiedzenia 2 czerwca. Na tym samym spotkaniu przyjęto rezygnację Czesława Warakomskiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.
7. Do nowego sezonu piłkarze pierwszego zespołu Mamr będą przygotowywać się m.in. na treningowym miniobozie w Wydminach. 2 czerwca Zarząd Klubu zatwierdził termin trzydniowego zgrupowania (14 – 16 lipca).
8. Od sierpnia 2023 roku z giżyckimi piłkarzami pracować będzie psycholog. Zarząd GKS Mamry zdecydował o nawiązaniu współpracy z Katarzyną Bandurą. Poprowadzi ona zajęcia we wszystkich grupach wiekowych.
9. Władze „GieKSy” podjęły uchwałę o zawiązaniu i zgłoszeniu do rozgrywek ligowych 2024/2025 drugiej drużyny seniorów. Jeśli odpowiedź Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej będzie pozytywna, rezerwy rozpoczną zmagania od poziomu klasy A.