Strona główna PREZESI GKS MAMRY

PREZESI GKS MAMRY

(w kolejności urzędowania)

1. ś.p. EDWARD OTTOMAŃSKI
2. HENRYK JURCZYK
3. JÓZEF BŁUDNICKI
4. ś.p. MAREK SZEŚCIŁO
5. BENEDYKT PODGÓRSKI
6. CEZARY BUDZIŃSKI,
7. JANUSZ SYGNOWSKI
8. TOMASZ KUBKOWSKI